Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace pro 5.A

6. 9. 2017

Děkuji za vyplnění zpětné vazby. Přeji vám příjemné a pohodové prázdniny!

Zde najdete přehled písemek za aktuální pololetí.

V úterý 5. 12. 2017 se bude psát písemka z Jihozápadní Asie. Zde najdete seznam požadavků. Ve středu 10. 1. 2018 se bude psát písemka ze Zakavkazska a Střední Asie, jejíž součástí bude slepá mapa. Zde najdete seznam pojmů. V úterý 30. 1. 2018 se bude psát písemka z Ruska, jejíž součástí bude slepá mapa. Zde naleznete seznam pojmů a slepou mapu. Ve středu 28. 2. 2018 se bude psát slepá mapa Evropy. Zde naleznete seznam pojmů a vzorovou slepou mapu. V úterý 10. 4. 2018 se bude psát slepá mapa Západní Evropy. Zde naleznete seznam pojmů a vzorovou slepou mapu. Ve středu 9. 5. 2018 se bude psát písemka ze Severní Evropy, jejíž součástí bude slepá mapa. Zde naleznete seznam pojmů a vzorovou slepou mapu. V úterý 30. 5. 2018 se bude psát slepá mapa Jižní a Jihovýchodní Evropy. Zde naleznete seznam pojmů a vzorovou slepou mapu.

20. 6. 2018

Hodnocení výuky zeměpisu

Zpětná vazba k výuce zeměpisu ve školním roce 2017/2018. Opakování Evropy hrou Trojúhelník.

19. 6. 2018

Střední Asie

Video "Na cestě po středním Uzbekistánu".

Video

19. 6. 2018

Geografické myšlení

Úlohy na procvičení geografického myšlení a strategie jejich řešení.

15. 6. 2018

Geografické myšlení

Úlohy ze zeměpisné olympiády a strategie jejich řešení.

13. 6. 2018

Opakování Severní Eurasie a Evropy

Písemka z Jižní a Jihovýchodní Evropy. Úlohy ze zeměpisné olympiády.

12. 6. 2018

Albánie

Příroda, historie, obyvatelstvo a ekonomika Albánie.

Video

11. 6. 2018

Bulharské protiklady

Základní informace o Bulharsku. Pohoří a nížiny v Bulharsku. Historický vývoj bulharské společnosti a ekonomiky. Město a venkov v Bulharsku. Rozdíly mezi pobřežím a vnitrozemím.

Prezentace

6. 6. 2018

Rumunsko jako magnet PZI

PZI v Rumunsku. Předpoklady Rumunska pro lákání PZI. Vliv PZI na rumunskou ekonomiku. Banát, Dracula.

Prezentace, papír s informacemi

5. 6. 2018

Řecko

Problémy Řecka: příroda, historie, dluhová krize, migrační krize. 

Prezentace

1. 6. 2018

Západní Balkán

Fyzická geografie Západního Balkánu: povrch, klima. Současnost států bývalé Jugoslávie s výjimkou Slovinska.

Prezentace

30. 5. 2018

Západní Balkán

Samostatnost ministátů Jižní Evropy, občanství Monaka. Orientace na Západním Balkáně. Etnická a náboženská struktura obyvatelstva bývalé Jugoslávie, formování a rozpad Jugoslávie.

29. 5. 2018

Jihoevropské ministáty

Sociální a ekonomická geografie Itálie. Příčiny bohatství jihoevropských ministátů.

Prezentace k Itálii, texty k severu a jihu Itálie, text k ministátům

22. 5. 2018

Itálie

Ekonomický vývoj Portugalska, současnost portugalské ekonomiky. Základní charakteristiky Itálie, historický vývoj státu. Přírodní regiony Itálie.

11. 5. 2018

Ekonomická geografie Iberského poloostrova

Vodstvo a klima Iberského poloostrova. Národnostní složení obyvatelstva Španělska a Portugalska, katalánský separatismus, Tabarnia. Náboženské složení obyvatelstva Iberského poloostrova. Španělsko a Portugalsko jako koloniální mocnosti a jejich pád. Ekonomický vývoj Španělska: občanská válka, Franco, španělský zázrak, vstup do EU. Regionální rozdíly ve Španělsku. Průmysl, zemědělství a cestovní ruch Španělska.

Prezentace

9. 5. 2018

Příroda a lidé Iberského poloostrova

Písemka ze Severní Evropy. Státy a závislá území na Iberském poloostrově, jejich základní charakteristiky. Tvary povrchu na Iberském poloostrově.

2. 5. 2018

Úvod do Jižní Evropy

Vymezení Jižní Evropy a její význam pro Evropu. Specifické rysy města a venkova v Jižní Evropě.

Pracovní list

25. 4. 2018

Island

Nezávislost Faerských ostrovů a Grónska? Cestománie: Island

Cestománie

24. 4. 2018

Dánsko

Život za polárním kruhem: Sámové. Základní informace o Dánsku, území Dánska, dánská města. Zaměření ekonomiky Dánska.

Texty, úvodní prezentace

18. 4. 2018

Ekonomika Norska, Švédska a Finska

Členství těchto států v EU a NATO, předpoklady pro zemědělství a průmysl, charakteristiky průmyslu, zemědělství a dopravy.

Texty

10. 4. 2018

Severní Evropa

Vymezení Severní Evropy a jeho zdůvodnění. Přírodní podmínky Norska, Švédska a Finska: povrch, říční síť, klima. Využití ploch v Norsku, Švédsku a Finsku. Rozmístění obyvatelstva v Norsku, Švédsku a Finsku.

Prezentace

4. 4. 2018

Švýcarsko

Příčiny vyspělosti Švýcarska: využití území, využití lidského kapitálu, neutralita.

Text k samostudiu

3. 4. 2018

Benelux

Státní zřízení, poloha, kolonialismus, integrace. Přírodní podmínky Beneluxu. Národnosti a jazyky v zemích Beneluxu. Nizozemské a belgické tradice. Ekonomika zemí Beneluxu.

Prezentace

28. 3. 2018

Francie

Průmyslové oblasti Francie. Centralismus státní správy i kultury. Rozmístění obyvatelstva, velká města Francie. Poloha Francie v Evropě a ve světě a její důsledky. Cestovní ruch ve Francii: atraktivní a neatraktivní oblasti.

Prezentace

27. 3. 2018

Francie

Využití území ve Francii: Francouzská nížina, Alpy, Pyreneje, Provence, Bretaň, řeky. Nerostné suroviny ve Francii.

23. 3. 2018

Irsko

Jeden ostrov, dva státy: historie rozdělení Irska. Rozvoj Irska: potenciál a limity.

Pracovní list

21. 3. 2018

Spojené království

Klima, vodstvo a krajina Spojeného království. Rozmístění obyvatelstva. Brexit a jeho možné důsledky.

Prezentace

20. 3. 2018 (5. vyučovací hodina)

Spojené království

Základní informace. Zámořská území a koloniální říše Spojeného království. Administrativní členění a národnostní složení. Tvary povrchu a jejich geneze.

20. 3. 2018 (4. vyučovací hodina)

Příčiny a důsledky rozvoje Západní Evropy

Písemka z úvodu do Evropy. Příčiny a důsledky rozvoje Západní Evropy: myšlenkové schéma.

Text

7. 3. 2018

Nová Evropa?

Demografická situace Evropy. Historie, výhody a nevýhody imigrace do Evropy.

Prezentace, interaktivní věkové pyramidy

6. 3. 2018

Další evropské integrační celky

Členské státy a základní principy fungování eurozóny, Schengenského prostoru, EFTA, CEFTA, Rady Evropy a OBSE.

Prezentace

28. 2. 2018

Evropská unie

Rozšiřování Evropské unie, smlouvy o vzniku evropské integrace. Rozšiřování EU: kritéria a možnosti. Činnost EU: politiky inovací a solidarity. Financování rozpočtu EU.

Texty

27. 2. 2018

Jednota v rozmanitosti

Náboženství Evropy. Vývoj evropských měst, největší města. Politická fragmentace Evropy. Vývoj evropské integrace.

Prezentace

21. 2. 2018

Evropské jazyky

Bipolární Evropa: život v Evropě v 80. letech 20. stol. Jazykové rodiny a jazykové skupiny v Evropě.

20. 2. 2018

Evropská kultura

Důsledky přítomnosti pohoří v Evropě. Výšková stupňovitost vegetace. Europeizace, její příčiny a důsledky. Základy evropské kultury. Rozdělená Evropa: rozdíly mezi západní a východní polovinou Evropy.

Prezentace

14. 2. 2018

Hory v Evropě

Písemka z Ruska. Geologický vývoj Evropy: štíty a platformy, kaledonské vrásnění, hercynské vrásnění, alpínské vrásnění.

Mapy, text

13. 2. 2018

Přírodní oblasti Evropy

Klimatická regionalizace Evropy. Flóra a fauna v jednotlivých klimatických oblastech. Odtokové režimy řek v různých částech Evropy. Vliv člověka na živou přírodu v jednotlivých klimatických oblastech Evropy.

Prezentace

24. 1. 2018

Základní místopis Evropy

Místopisná hra 1, místopisná hra 2

23. 1. 2018

Co je Evropa

Historický pohled na Eurasii. Hranice Evropy. Základní informace o Evropě. Evropská NEJ. Regionalizace Evropy.

Prezentace

17. 1. 2018

Ekonomickogeografická regionalizace Ruska

Hospodářská specializace ruských regionů. Význam Moskvy, Sibiře a Dálného Východu pro Rusko.

Text, pracovní list

16. 1. 2018

Překážky ekonomického rozvoje Ruska

Demografické charakteristiky ruské populace a struktura ruské ekonomiky ve vztahu k rozvoji Ruské federace. Shrnutí překážek ekonomického rozvoje Ruska.

Článek

10. 1. 2018

Proč Rusko není ekonomickou velmocí?

Písemka ze Zakavkazska a Střední Asie. Některé problémy ruského hospodářství: dědictví SSSR, hlubinnost, kontrast mezi městem a venkovem.

9. 1. 2018

Politická geografie Ruska

Teritorializace Ruska. Etnická, jazyková a náboženská struktura obyvatelstva Ruska. Jelcinova transformace a její dopady na Rusko. Putin a specifické rysy putinismu. Problémové oblasti Ruska.

Prezentace, text

3. 1. 2018

Rozmístění obyvatelstva v Rusku

Krajní nerovnoměrnost rozmístění obyvatelstva v Rusku. Faktory ovlivňující hustotu zalidnění: povrch, vodstvo, klimatické podmínky, vegetační a půdní podmínky, ložiska nerostných surovin, dopravní infrastruktura.

Prezentace

20. 12. 2017

Střední Asie

Nová hedvábná stezka. Vnitropolitická situace Střední Asie. Geopolitické zájmy Číny, Ruska a západu ve Střední Asii.

Geopolitika

19. 12. 2017

Střední Asie

Možnosti vymezení Střední Asie. Přírodní zdroje Střední Asie a jejich využití. Problémy Aralského jezera.

Přírodní zdroje

13. 12. 2017

Zakavkazsko

Charakteristiky obyvatelstva a ekonomiky Zakavkazska. Politicky neklidné oblasti: Abcházie, Jižní Osetie, Náhorní Karabach. Geopolitické zájmy Ruska v Zakavkazsku.

Prezentace

12. 12. 2017

Zakavkazsko

Cestománie: Ázerbajdžán. Přírodní podmínky Zakavkazska.

Cestománie

6. 12. 2017

Ekonomické problémy SSSR

Zadání domácího úkolu. Charakteristiky hospodářství SSSR. Vznik SNS. SSSR a životní prostředí.

Texty k ekonomice SSSR, zadání úkolu

5. 12. 2017

Orientace v Zakavkazsku a Střední Asii

Písemka z Jihozápadní Asie. Základní místopis Zakavkazska a Střední Asie.

29. 11. 2017

Írán a Afghánistán

Historie Íránu a Afghánistánu. Etnická, jazyková a náboženská struktura obyvatelstva, demografická situace a s ní související problémy. Moderní dějiny. Potenciál k rozvoji.

Prezentace, text, pracovní list

28. 11. 2017

Irák a Islámský stát

Etnická a náboženská struktura Iráku. Moderní dějiny Iráku. Kořeny Islámského státu, jeho činnost a území.

Prezentace

21. 11. 2017

Turecko, Kypr

Atatürk a Sekularizace Turecka. Současné směřování turecké politiky. Rozdíly mezi pobřežím Egejského a Středozemního moře, západní Anatolií a východní Anatolií. Stručná historie kyperského konfliktu, současné rozdělení Kypru.

Prezentace

15. 11. 2017

Konflikty v Levantě

Občanská válka v Sýrii. Jordánsko a Ammán jako ekonomické srdce JZ Asie. Opakování situace v Levantě.

14. 11. 2017

Konflikty v Levantě

Občanská válka v Jemenu. Vymezení Levanty. Izraelsko-palestinský konflikt. Porovnání Izraele a Palestiny. Občanská válka v Libanonu a její důsledky.

8. 11. 2017

Arabský poloostrov: ropa = rozvoj?

Písemka z Jižní Asie. Arabský poloostrov před objevením ropy. Zásoby ropy a její těžba na Arabském poloostrově. Důsledky těžby ropy: rušení daní, deformace demografické struktury pracovní imigrací, rozvoj infrastruktury, megalomanské stavby. Spojené arabské emiráty jako příklad enormního rozvoje, ale i obrovské zátěže pro životní prostředí.

Prezentace

7. 11. 2017

Společnost Jihozápadní Asie

Vliv islámu na geografii regionu. 3 skupiny obyvatelstva JZ Asie.

Text ke skupinám obyvatelstva

1. 11. 2017

Sucho v Jihozápadní Asii

Příčiny sucha a sezonality srážek v Jihozápadní Asii. Řeky jako zdroj sladké vody. Sladká a slaná jezera a rozdílná krajina v jejich okolí. Odsolování mořské vody, oázy a s tím spojené problémy. Izraelské řešení nedostatku vody. Sociální důsledky sucha: konflikty (Atatürkova přehrada), migrace.

Prezentace

25. 10. 2017

Orientace v Jihozápadní Asii

Základní místopis Jihozápadní Asie.

Pracovní list, slepá mapa, seznam pojmů

24. 10. 2017

Rozvoj Indie?

Závěr filmu Báječný hotel Marigold. Problémy rozvoje Indie.

20. 10. 2017

Textilka světa

Slepá mapa Jižní Asie. Význam oděvního průmyslu pro ekonomiku Bangladéše. Sociální a ekonomické problémy Bangladéše a obtížnost jejich řešení.

Článek

18. 10. 2017

Rozvoj Indie?

Úvodní část filmu Báječný hotel Marigold: situace Indie, předsudky o Indii.

17. 10. 2017

Politická geografie Jižní Asie

Velmi stručná historie Jižní Asie. Problémové oblasti Jižní Asie: Kašmír, Paňdžáb, Sedm sester, Srí Lanka.

Prezentace, texty, pracovní list

11. 10. 2017

Populační a kulturní geografie Jižní Asie

Demografická situace Jižní Asie a její důsledky v geografii sídel. Jazyková, rasová a náboženská struktura obyvatelstva.

Otázky

10. 10. 2017

Fyzická geografie Jižní Asie

Písemka. Přírodní celky Jižní Asie, jejich geneze a využití člověkem. Biomy v Jižní Asii.

Prezentace

4. 10. 2017

Orientace v Jižní Asii

Vymezení regionu, základní místopisné pojmy.

Pracovní list, seznam pojmů, slepá mapa

3. 10. 2017

Cestovní ruch v Jihovýchodní Asii

Atraktivity cestovního ruchu v regionu. Cestovní ruch a rozvoj společnosti.

Letáky CK, pracovní list

27. 9. 2017

Chudoba v Jihovýchodní Asii

Pirátství v Jihočínském moři a Malackém průlivu. Produkce drog v oblasti Zlatého trojúhelníku.

Texty

26. 9. 2017

Zapojení Jihovýchodní Asie do globální dělby práce

Nerostné suroviny a zemědělské plodiny v Jihovýchodní Asii. Pozice regionu ve světové dopravní síti. Asijští tygři a jejich rozvoj. Život v chudých oblastech Jihovýchodní Asie.

20. 9. 2017

Konflikty v Jihovýchodní Asii

Rohingové v Barmě. Etnická a náboženská struktura obyvatelstva Jihovýchodní Asie. Politická nestabilita: Barma, Kambodža, Vietnam, Timor, Mindanao, Západní Irian.

Texty ke konfliktům

19. 9. 2017

Palmový olej v Jihovýchodní Asii

Světová produkce a spotřeba palmového oleje. Voda a vegetace v Jihovýchodní Asii. Systém rotačního zemědělství. Pěstování palmy olejné a krajina v Jihovýchodní Asii. Přírodní ohrožení Jihovýchodní Asie: sopky, zemětřesení a tsunami.

Prezentace

13. 9. 2017

Orientace v Jihovýchodní Asii

Vymezení Jihovýchodní Asie, základní místopis.

Místopis JV Asie, slepá mapa, pracovní list

6. 9. 2017

Úvodní informace

Organizační informace k výuce zeměpisu. Vytváření pravidel fungování při hodinách zeměpisu.

Úvodní informace