Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace pro 3.D

7. 9. 2017

Děkuji všem za vyplnění zpětné vazby. Přeji hezké a pohodové prázdniny a hodně úspěchů v příštím školním roce!

Zde najdete seznam písemek za aktuální pololetí.

V pondělí 27. 11. 2017 se bude psát slepá mapa Střední Ameriky. Zde najdete seznam pojmů a vzorovou slepou mapu. Ve čtvrtek 4. 1. 2018 se bude psát slepá mapa Jižní Ameriky. Zde najdete seznam pojmů a vzorovou slepou mapu. Ve čtvrtek 15. 2. 2018 se bude psát písemka z Austrálie, jejíž součástí bude slepá mapa. Zde najdete seznam pojmů a vzorovou slepou mapu. Ve čtvrtek 8. 3. 2018 se bude psát písemka z Oceánie, jejíž součástí bude slepá mapa. Zde najdete seznam pojmů a vzorovou slepou mapu.

18. 6. 2018

Hodnocení výuky zeměpisu

Zpětná vazba k výuce zeměpisu ve školním roce 2017/2018. Opakování učiva tercie hrou AZ kvíz.

14. 6. 2018

Konflikty ve Východní Asii

Investice do rozvoje infrastruktury v Číně. Konflikt mezi Severní a Jižní Koreou, Čínou a Tchajwanem. Vztah Číny a Tibetu.

Texty

11. 6. 2018

Rozvoj Číny

Písemka z Asie a Východní Asie. Maovy nešťastné reformy, reformy Teng Siao-pchinga a úspěšný rozvoj Číny. Povaha rozvoje Číny. 

Prezentace

7. 6. 2018

Japonský hospodářský zázrak

Současná ekonomická situace Japonska. Ekonomika Japonska v minulosti, otevření se světu, japonské kolonie. Vnitřní a vnější příčiny ekonomického úspěchu Japonska po 2. světové válce. Vlivy rozvoje na ekonomiku Japonska. Vznik asijských tygrů jako šíření japonského úspěchu do Východní a Jihovýchodní Asie.

Prezentace

4. 6. 2018

Obyvatelstvo Východní Asie

Hrozba přelidnění ve Východní Asii: rozmístění obyvatelstva, demografická situace, politika jednoho dítěte v Číně. Kultury Východní Asie: náboženství, jazyky, menšiny (Ujguři, Zhuangové, Mosuové) a administrativní členění Číny. Uzavřenost Japonska.

Prezentace

31. 5. 2018

Příroda Východní Asie

Vymezení Východní Asie. Poloha regionu v systému litosférických desek a její důsledky. Klima a vegetace Východní Asie. Zajímavé oblasti Východní Asie: Sečuánská pánev, Sprašová plošina, kras v jihovýchodní Číně.

Prezentace

28. 5. 2018

Mohou lidé z Asie ohrozit Evropu?

Příčiny migrace, potenciální ohrožení Evropy lidmi z Asie. Sociálněgeografické charakteristiky asijských regionů a jejich vztah k migraci. Diskuze.

Prezentace

14. 5. 2018

Osvojování Asie člověkem a její objevování Evropany

Šíření člověka do Asie. Nejstarší asijské civilizace. Obchod Evropy s Asií: hedvábná stezka, Arabové, evropští obchodníci. Kolonizace Asie Evropou.

Prezentace

10. 5. 2018

Pestrá Asie

Prezentace vašich prací ze 3. 5. 2018. Pohoří, nížiny a řeky Asie, rozmístění biomů, jazyků a náboženství v Asii.

7. 5. 2018

Pestrá Asie

Písemka ze světového oceánu. Vymezení Asie, asijské rekordy, regiony Asie.

3. 5. 2018

Neuvěřitelně pestrá Asie

Šablona

23. 4. 2018

Světadíl Asie

Vymezení Asie, asijské rekordy, regionalizace Asie.

Pracovní list

19. 4. 2018

Oceán a člověk

Překonání bariéry oceánu: námořní doprava, letecká doprava, optické kabely. Potenciál oceánu pro cestovní ruch. Znečištění oceánů: ropa, odpadky.

16. 4. 2018

Udržitelný rybolov

Vývoj počtu ryb ve světovém oceánu. Dobré a špatné metody rybolovu. Možná řešení uspokojení rostoucí poptávky po rybách. Konflikt v Jihočínském moři.

Prezentace, text

12. 4. 2018

Oceánské dno

Pasivní a aktivní kontinentální okraje. Hlubokomořské roviny a hlubokomořské příkopy. Středooceánské hřbety, hydrotermální vývěry. Nerostné suroviny na mořském dně: ropa, zemní plyn, kovy, fosfáty, písek a štěrk. Základy mořského práva: teritoriální voda, přilehlé pásmo, výlučná ekonomická zóna.

9. 4. 2018

Vlastnosti mořské vody, rozdělení oceánského dna

Mořské proudy v jižním Atlantiku a v Pacifiku. Vznik mořského dmutí. Geografie teploty, salinity a hustoty oceánské vody. Vývoj představ o reliéfu mořského dna, možnosti měření hloubky (provaz, echolot, družice). Základní rozdělení oceánského dna: kontinentální okraje, hlubokomořské pánve, středooceánské hřbety.

5. 4. 2018

Pohyby mořské vody

Písemka z polárních oblastí. Vznik vlnění, vlastnosti vlny. Princip vzniku mořských proudů, globální cirkulace atmosféry a mořské proudy. Příklad cirkulace v severním Atlantiku.

26. 3. 2018

Hranice oceánů

Zásoby vody na Zemi, velikost světového oceánu. Hranice oceánů a základní údaje o nich: Tichý, Atlantský, Indický, Jižní a Severní ledový oceán.

Pracovní list, údaje o oceánech

22. 3. 2018

Dovolená v polárních oblastech

Těžba v Arktidě a arktické národy. Turistické atraktivity polárních oblastí. Překážky cestování do polárních oblastí.

Článek

19. 3. 2018

Těžba a doprava v polárních oblastech

Možnosti ekonomického využití polárních oblastí. Ložiska nerostných surovin v Arktidě a limity jejich využívání. Severní mořská cesta jako potenciál pro Arktidu?

12. 3. 2018

Antarktická expedice

Územní nároky států světa na Antarktidě. Antarktický smluvní systém. Jak to chodí na antarktické expedici? Vědecká činnost na Antarktidě, výzkumné stanice na Antarktidě.

Prezentace

8. 3. 2018

Lidé v polárních oblastech

Písemka z Oceánie. Arktické národy a jejich přizpůsobení se nepříznivým přírodním podmínkám. Dobývání severního a jižního pólu.

Prezentace

5. 3. 2018

Živá příroda polárních oblastí

Zalednění a reliéf polárních oblastí. Magnetické a zeměpisné póly. Flóra a fauna polárních oblastí.

1. 3. 2018

Neživá příroda polárních oblastí

Vymezení polárních oblastí. Poloha polárních oblastí v zeměpisné síti a její důsledky: klima polárních oblastí, střídání dne a noci.

26. 2. 2018

Sociální geografie Nového Zélandu

Charakteristiky obyvatelstva: náboženství, jazyk, rozmístění, kriminalita. Maoři, jejich tradice a vztah k bělochům. Základní charakteristiky ekonomiky Nového Zélandu. Zemědělství, průmysl a cestovní ruch na Novém Zélandu.

Prezentace

22. 2. 2018

Příroda Nového Zélandu

Prezentace k projektu: reliéf Severního ostrova, NP Fiordland, týdenní dovolená. Diskuze k ochraně přírody.

19. 2. 2018

Příroda Nového Zélandu

Prezentace k projektu: klima Nového Zélandu, fauna a flóra, vliv člověka na krajinu, NP Tongariro.

15. 2. 2018

Ekonomická geografie Oceánie

Písemka z Austrálie. Lidské rasy v Oceánii. Možnosti zapojení Melanésie, Mikronésie a Polynésie do globální dělby práce.

12. 2. 2018

Historická a kulturní geografie Oceánie

Postup osídlování Oceánie. Možnosti nalezení ostrova. Kolonizace Oceánie. Jazyková pestrost v Oceánii.

Prezentace, text

25. 1. 2018

Fyzická geografie Oceánie

Regionalizace Oceánie: Melanésie, Mikronésie, Polynésie. Typy ostrovů v Oceánii: kontinentální, vulkanické, korálové. Změna klimatu jako riziko pro Oceánii?

Text

22. 1. 2018

Austrálci

Zadání referátů o Novém Zélandu. Dokončení ekonomické geografie Austrálie: celková situace ekonomiky, komoditní struktura vývozu a dovozu, změny územní struktury vývozu Austrálie v posledních 20 letech. Rozmístění ložisek nerostných surovin v Austrálii. Zemědělství a přírodní podmínky v Austrálii. Zpracovatelský průmysl v návaznosti na těžbu a zemědělství. Austrálci: tradice a pozice ve společnosti.

18. 1. 2018

Ekonomická geografie Austrálie

HDP Austrálie a jeho sektorová struktura. Specifika vývozu a dovozu do Austrálie. Změny územní struktury zahraničního obchodu Austrálie. Rozmístění ložisek nerostných surovin v Austrálii.

Zadání práce

15. 1. 2018

Zavlečené druhy v Austrálii

Písemka z Jižní Ameriky. Zavlečené druhy v Austrálii: velbloudi, králíci, ropuchy a řešení problémů s jejich přemnožením.

11. 1. 2018

Austrálie: světadíl imigrantů

Historie osídlování Austrálie člověkem: Austrálci, kolonizace, imigrace dnes. Důsledky imigrace do Austrálie: vývoj počtu obyvatel, jazykové, náboženské a národnostní složení australské populace.

Grafy a přehledy

8. 1. 2018

Australské "nic"

Základní poznatky o reliéfu Austrálie. Klima a vegetace Austrálie. Specifická fauna v Austrálii. Uluru a Kata Tjuta. Problémy australského vnitrozemí vyplývající především z řídkého osídlení a nepříznivého klimatu.

Prezentace

4. 1. 2018

Místopis Austrálie a Oceánie

Slepá mapa Jižní Ameriky. Místopis Oceánie: ostrovy, souostroví a státy. Místopis Austrálie: tvar, administrativní členění, velká města, reliéf.

Pracovní list

21. 12. 2017

Politické problémy Jižní Ameriky

Význam amazonského lesa. Politická situace v Kolumbii, Venezuele a Bolívii.

Texty

18. 12. 2017

Amazonie a její změny

Chudé státy s velkými zásobami nerostných surovin. Dobré i špatné příklady rozvojových strategií jihoamerických států (Argentina, Chile, Brazílie, Uruguay). Příčiny kácení tropického deštného lesa v Amazonii.

Prezentace

14. 12. 2017

Ekonomická geografie Jižní Ameriky

Písemka ze Střední Ameriky. Zemědělství a těžba nerostných surovin v Jižní Americe a jejich význam pro ekonomiku tamních států.

Zadání práce

11. 12. 2017

Obyvatelstvo Jižní Ameriky

Rozmístění obyvatelstva v Jižní Americe. Nerovnost ve společnosti: Giniho index a jeho hodnoty v Jižní Americe. Velká města a jejich vnitřní struktura, slumy v Jižní Americe.

Prezentace, pracovní list

7. 12. 2017 (4. vyučovací hodina)

Kultura Jižní Ameriky

Amazonie, pantanal, gran chaco, pampas, Patagonie. Specifika Galapág. Na cestě po Buenos Aires.

7. 12. 2017 (2. vyučovací hodina)

Historie Jižní Ameriky

Indiáni v Jižní Americe. Říše Inků a její charakteristika. Charakter španělské a portugalské kolonizace Jižní Ameriky. Získání nezávislosti. Vývoj migrace do Jižní Ameriky, vývoj urbanizace v Jižní Americe.

4. 12. 2017

Přírodní celky Jižní Ameriky

Srážky a teploty v Jižní Americe. El Niño. Andy a výšková stupňovitost. Staré vysočiny (Guyanská a Brazilská), Llanos a bifurkace Orinoka, Amazonie.

Doplňovačka

30. 11. 2017

Orientace v Jižní Americe

Daňové ráje a cestovní ruch jako možná řešení problémů malých ostrovů? Vymezení Jižní Ameriky. Základní místopis Jižní Ameriky.

Pracovní list

27. 11. 2017

Malé ostrovy Střední Ameriky

Statistiky o Malých Antilách a Bahamách: rozloha, počet obyvatel, HDP, hlavní vývozní komodity. Problémy malých ostrovů: malá velikost, demografická situace, přírodní ohrožení, životní prostředí, odlehlost.

Prezentace

20. 11. 2017

Velké Antily

Státy a ostrovy Velkých Antil. Porovnání Haiti a Dominikánské republiky a z rozdílů plynoucí důsledky. Specifika Kuby, Jamajky a Portorika a některé jejich souvislosti.

Texty k Hispaniole, texty k Jamajce a Portoriku, text o Kubě

16. 11. 2017

Pevninský most

Státy pevninského mostu. Přírodní podmínky regionu. Ekonomická situace států pevninského mostu a její příčiny. "Banánové republiky". Panamský průplav a jeho význam pro Panamu.

Text k ekonomické situaci

13. 11. 2017

Drogový obchod a Mexiko

Vliv globalizace na drogový obchod ve světě. Rostoucí složitost výrobních a produkčních sítí drog. Drogové kartely a jejich činnost v Mexiku. Možná řešení problému pašování drog.

Článek o drogovém obchodu, otázky ke článku

9. 11. 2017

NAFTA a Mexiko

Písemka ze Severní Ameriky. Chudé a bohaté regiony Mexika. Maquiladory: princip, význam pro ekonomiku Mexika, výhody a nevýhody. Porovnání severního a jižního Mexika.

Textíky k severnímu a jižnímu Mexiku

6. 11. 2017

Historie Střední Ameriky

Klima a vegetace ve Střední Americe. Předkolumbovské kultury ve Střední Americe: Olmékové, Teotihuacán, Mayové, Toltékové, Aztékové. Evropská kolonizace: koloniální mocnosti, způsob kolonizace pevniny a ostrovů. Vyhlášení nezávislosti. Řešení obrovských sociálních rozdílů: Mexická revoluce, občanské války v Salvadoru a Nikaragui.

Prezentace

2. 11. 2017

Přírodní podmínky Střední Ameriky

Bezpečná škola - výzkum. Geneze reliéfu Střední Ameriky, litosférické desky a přírodní ohrožení. Klimatické podmínky Střední Ameriky: suchý sever a vlhký jih.

30. 10. 2017

Regionalizace Střední Ameriky

Administrativní členění Kanady, separatismus v Québecu, vznik Nunavutu. Regionalizace Střední Ameriky: Mexiko, pevninský most, ostrovní část (Bahamy, Velké Antily, Malé Antily).

Texty ke Québecu a Nunavutu

23. 10. 2017

Politická geografie Severní Ameriky

Doprava v Severní Americe. NAFTA, CAFTA a pozice USA v nich. Administrativní členění USA. Koncept globální hegemonie a projevy globální hegemonie USA ve světě.

Prezentace

19. 10. 2017

Současná ekonomická situace Severní Ameriky

Průmyslová odvětví a významné průmyslové firmy. Zemědělské oblasti.

Pracovní list

16. 10. 2017

Ekonomický vývoj Severní Ameriky

Hlavní události ovlivnivší ekonomický vývoj Severní Ameriky a jejich důsledky: příchod lidí, příchod Evropanů, průmyslová revoluce, fordismus, přesun nekvalifikované práce do rozvojových zemí, informační revoluce.

12. 10. 2017

Nerostné suroviny v Severní Americe

Město a venkov: CBD, urban sprawl, izolované farmy, obslužná městečka. Rozmístění ložisek nerostných surovin. Ropný boom v Albertě a Severní Dakotě.

Texty

9. 10. 2017

Obyvatelstvo Severní Ameriky

Početní vývoj populace. Rozmístění obyvatelstva, megalopolis. Skupiny obyvatelstva. Náboženská struktura obyvatelstva.

Prezentace, texty

5. 10. 2017

Osídlování Severní Ameriky

První lidé v Severní Americe. Evropská kolonizace. Vyhlášení nezávislosti USA a rozšiřování jejich území. Typické rysy americké kultury jako příčina i důsledek historického vývoje. Nezávislost Kanady.

2. 10. 2017

Národní parky Severní Ameriky

Vývoj přístupu k ochraně přírody v Severní Americe. Specifika amerických NP. Vybrané národní parky Severní Ameriky a předmět jejich ochrany.

Prezentace

25. 9. 2017

Přírodní celky Severní Ameriky

Rozdělení Severní Ameriky na 11 přírodních oblastí a jejich stručná charakteristika. Územní rozložení srážek a biomů v Severní Americe. 

14. 9. 2017

Orientace v Severní Americe

Fyzickogeografické a kulturní členění Ameriky. Naše představy o Severní Americe. Základní místopis Severní Ameriky.

Pracovní list, seznam pojmů, slepá mapa

7. 9. 2017

Úvodní informace

Organizační záležitosti výuky zeměpisu. Tvorba pravidel chování při hodinách zeměpisu. Opakování místopisu Afriky.

Organizační záležitosti