Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace pro 3.A

8. 9. 2017

Děkuji za vyplnění zpětné vazby. Přeji hezké a pohodové prázdniny a těším se na viděnou v září!

Zde najdete seznam písemek za aktuální pololetí.

V úterý 21. 11. 2017 se bude psát slepá mapa Střední Ameriky. Zde najdete seznam pojmů a vzorovou slepou mapu. V úterý 19. 12. 2017 se bude psát slepá mapa Jižní Ameriky. Zde najdete seznam pojmů a vzorovou slepou mapu. V úterý 27. 2. 2018 se bude psát písemka z Austrálie, jejíž součástí bude slepá mapa. Zde naleznete seznam pojmů a vzorovou slepou mapu. V pátek 6. 4. 2018 se bude psát písemka z Oceánie, jejíž součástí bude slepá mapa. Zde naleznete seznam pojmů a vzorovou slepou mapu. V úterý 22. 5. 2018 se bude psát písemka ze světového oceánu. V pátek 15. 6. 2018 se bude psát písemka z Asie.

22. 6. 2018

Hodnocení výuky zeměpisu

Zpětná vazba k výuce zeměpisu ve školním roce 2017/2018. Opakování učiva tercie hrou AZ kvíz.

19. 6. 2018

Konflikty ve Východní Asii

Povaha rozvoje Číny. Investice do infrastruktury v Číně. Čína vs. Tchajwan, Čína vs. Tibet.

Prezentace k rozvoji Číny, texty ke konfliktům

15. 6. 2018

Rozvoj Číny

Písemka z Asie a Východní Asie. Šíření Japonského hospodářského zázraku do Východní a Jihovýchodní Asie: asijští tygři. Revoluce Mao Ce-tunga a jejich důsledky. Reformy Ten Siao-pchinga.

12. 6. 2018

Japonský hospodářský zázrak

Současná ekonomická situace Japonska. Japonsko dříve, otevření se světu. Příčiny a důsledky japonského hospodářského zázraku.

Prezentace

8. 6. 2018

Obyvatelstvo Východní Asie

Vegetace Východní Asie. Hrozba přelidnění ve Východní Asii? Politika jednoho dítěte v Číně. Náboženství, jazyky a etnika Východní Asie: kultura nebo kultury?

Prezentace

5. 6. 2018

Přírodní podmínky Východní Asie

Demografická situace a trh práce v Evropě a Asii. Vymezení Východní Asie. Poloha Východní Asie v systému litosférických desek a její důsledky. Klima Východní Asie.

Prezentace

1. 6. 2018

Mohou lidé z Asie ohrozit Evropu?

Čím mohou lidé z Asie ohrozit Evropu? Příčiny migrace. Pravděpodobnost migrace z jednotlivých regionů Asie. Kulturní střety podle Huntingtona.

Prezentace

29. 5. 2018

Osvojování a objevování Asie člověkem

Šíření člověka do Asie a Asií. Vyspělé civilizace v Asii: Mezopotámie, Indie, Čína. Pronikání Evropanů do Asie.

Prezentace

22. 5. 2018 (5. vyučovací hodina)

Pestrá Asie

Písemka ze světového oceánu. Prezentace cest Asií.

22. 5. 2018 (4. vyučovací hodina)

Dokončování práce na projektu Divadlo. Opakování světového oceánu.

18. 5. 2018

Pestrá Asie

Prezentace cest po Asii.

11. 5. 2018

Pestrá Asie

Stáhněte si šablonu do počítače. Do mapky zakreslete přidělenou trasu a doplňte všechny požadované informace. Výsledek své práce budete příští hodinu prezentovat.

Šablona

10. 5. 2018

Světadíl Asie

Vymezení Asie, alternativní hranice s Evropou. Asijské rekordy. Regionalizace Asie.

Pracovní list

4. 5. 2018

Člověk a oceán

Geopolitika Jihočínského moře. Oceán jako spojnice kontinentů: námořní a letecká doprava, světová síť optických kabelů. Znečištění oceánu ropnými haváriemi a plasty. Možnosti využití oceánu pro cestovní ruch.

Text k Jihočínskému moři, video o plastovém oceánu, prezentace

27. 4. 2018

Udržitelný rybolov?

Středooceánské hřbety, hydrotermální vývěry. Základy mořského práva: teritoriální vody, přilehlé pásmo, výlučná ekonomická zóna. Vývoj počtu ryb ve světovém oceánu, dobré a špatné metody rybolovu, možná řešení nadměrného rybolovu.

Prezentace

24. 4. 2018

Oceánské dno

Příliv a odliv. Vlastnosti mořské vody: teplota, salinita, hustota a jejich rozmístění na Zemi. Vývoj představ o oceánském dně, způsoby měření hloubky moře. Aktivní a pasivní kontinentální okraje, hlubokomořské pánve.

Prezentace, příliv a odliv

20. 4. 2018

Fyzická oceánografie

Části oceánu: moře, záliv, průliv. Pohyby mořské vody: vlnění a jeho vznik, vznik mořských proudů a systém jejich cirkulace.

10. 4. 2018

Hranice oceánů

Cestovní ruch v polárních oblastech. Rozdělení zásob vody na Zemi, oceány na Zemi. 5 oceánů a jejich hranice.

Pracovní list, pokyny k pracovnímu listu

6. 4. 2018

Ekonomické využití polárních oblastí

Písemka z Oceánie. Těžba nerostných surovin v polárních oblastech a s ní spojené problémy. Antarktický smluvní systém, vědecké stanice na Antarktidě. Doprava v polárních oblastech: potenciál Severní mořské cesty.

Prezentace

27. 3. 2018

Divadlo a politika

Studentská prezentace o úspěších severokorejské armády. Diskuze o vlivu divadla na politické uspořádání světa se zvláštním zřetelem na konflikt na Korejském poloostrově.

20. 3. 2018

Divadlo a politika

Studentské prezentace témat "Tshepang a obraz státu", "Příčiny konfliktu na Korejském poloostrově" a "Geopolitika na ZOH Pchjongčchang 2018".

16. 3. 2018

Divadlo a politika

Studentské prezentace témat "Revizor a Rusko 19. století" a "Kosmický závod a hvězdné války".

13. 3. 2018

Život v polárních oblastech

Fauna a flóra polárních oblastí. Arktické národy a jejich přizpůsobení se nepříznivým životním podmínkám v polárních oblastech.

Prezentace

9. 3. 2018

Neživá příroda polárních oblastí

Problémy Kiribati: globální změna klimatu, příboj, chudoba a přelidnění. Vymezení, klima a zalednění polárních oblastí.

Text ke Kiribati

6. 3. 2018

Ekonomická geografie Oceánie

Populační velikost států Oceánie, ekonomická úroveň Oceánie. Možnosti zapojení Oceánie do globální dělby práce: zemědělství, průmysl a služby.

Prezentace

2. 3. 2018

Historická a kulturní geografie Oceánie

Osídlování Oceánie: postup prostorem, možnosti nalezení ostrova. Evropská kolonizace Oceánie. Jazyková pestrost Melanésie a její příčiny. Lidské rasy v Oceánii.

Text, prezentace

27. 2. 2018

Fyzická geografie Oceánie

Regionalizace Oceánie: Melanésie, Mikronésie, Polynésie. Typy ostrovů v Oceánii a jejich vznik: kontinentální, vulkanické a korálové ostrovy. Nejnižší stát světa.

23. 2. 2018

Sociální geografie Nového Zélandu

Fauna a flóra Nového Zélandu. Charakteristiky obyvatelstva: jazyky, náboženství, hustota zalidnění. Maoři, specifika jejich kultury a vztah s bělochy. Základní ekonomické charakteristiky Nového Zélandu. Zemědělství, průmysl a cestovní ruch na Novém Zélandu.

Prezentace

20. 2. 2018

Příroda Nového Zélandu

Písemka z Jižní Ameriky. Reliéf Severního ostrova a Jižního ostrova Nového Zélandu. Světoznámé filmy, v nichž hrála novozélandská příroda. Klima Nového Zélandu.

Prezentace, texty

16. 2. 2018

Geopolitický kód (projekt Divadlo)

Představení zeměpisné části projektu. Zadání prezentací. Geopolitický kód. Nastavení geopolitického kódu Bizonie. Možnosti realizace geopolitických kódů.

Prezentace

13. 2. 2018

Ekonomika Austrálie

Další důsledky imigrace do Austrálie: zavlečené druhy a jejich přemnožení, změny postavení Austrálců. Ekonomická geografie Austrálie: zahraniční obchod, zemědělství, nerostné suroviny.

Prezentace

26. 1. 2018

Austrálie: světadíl imigrantů

Osídlování a objevování Austrálie. Změny v přístupu k imigraci. Důsledky imigrace pro strukturu obyvatelstva.

Prezentace, zadání úkolů

23. 1. 2018

Australské nic

Rozmístění obyvatelstva v Austrálii, outback. Klima a vegetace Austrálie. Specifičtí živočichové. Uluru, Kata Tjuta - příklady pamětihodností v outbacku. Problémy outbacku: vzdělávání, lékařská péče.

Prezentace

19. 1. 2018

Místopis Austrálie a Oceánie

Pracovní list

16. 1. 2018

Politické problémy Jižní Ameriky

Připomenutí problémů Chile a Argentiny. Kolumbie: slabá vláda a drogy. Venezuela: levicová diktatura a závislost na ropě. Bolívie: nerovná práva mesticů a indiánů.

Text

5. 1. 2018

Amazonie a její změny

Základní fakta o amazonských deštných lesích. Příčiny kácení tropického deštného lesa v Amazonii. Význam tropických deštných lesů pro život na Zemi. Realizovaná řešení problému.

Prezentace

19. 12. 2017

Ekonomická geografie Jižní Ameriky

Zemědělství a těžba nerostných surovin v Jižní Americe. Příklady rozvoje jihoamerických států: Argentina, Uruguay, Brazílie.

Zadání práce

18. 12. 2017

Obyvatelstvo Jižní Ameriky

Rasová struktura populace Jižní Ameriky, míšení ras. Rozmístění obyvatelstva. Velká města. Giniho index a sociální nerovnosti v Jižní Americe. Příklad Caracasu jako města s projevy obrovských sociálních rozdílů.

Prezentace, pracovní list

15. 12. 2017

Kultura Jižní Ameriky

Na cestě po Buenos Aires, kulturní charakteristiky Jižní Ameriky. Jazyky a náboženství v Jižní Americe.

Video

12. 12. 2017

Historie Jižní Ameriky

Příchod prvních lidí. Incká říše. Evropská kolonizace, odlišný přístup Španělů a Portugalců. Získání nezávislosti. Vývoj migrace do Jižní Ameriky, vývoj urbanizace.

Prezentace

8. 12. 2017

Přírodní celky Jižní Ameriky

Písemka ze Střední Ameriky. Amazonie, pantanal, gran chaco, pampas, Patagonie. Galapágy: místo vzniku evoluce?

5. 12. 2017

Přírodní celky Jižní Ameriky

Klimatická charakteristika Jižní Ameriky. El niño a jeho důsledky v Jižní Americe. Andy a výšková stupňovitost. Guyanská a Brazilská vysočina, llanos.

Pracovní list, prezentace

1. 12. 2017

Orientace v Jižní Americe

Základní místopis Jižní Ameriky.

Pracovní list

28. 11. 2017

Malé ostrovy Střední Ameriky

Statistické údaje o státech Baham a Malých Antil: rozloha, počet obyvatel, HDP, hlavní vývozní komodity. Problémy malých ostrovů: malá velikost, odlehlost, životní prostředí, přírodní ohrožení, demografická situace.

Prezentace

24. 11. 2017

Velké Antily

Ostrovy a státy Velkých Antil. Porovnání Haiti a Dominikánské republiky a s rozdíly spojené důsledky. Specifika Kuby, Jamajky a Portorika a některé jejich souvislosti.

Texty k Hispaniole, texty k Portoriku a Jamajce, text o Kubě

21. 11. 2017

Pevninský most

Přírodní podmínky pevninského mostu. Ekonomická situace zemí pevninského mostu a její zdůvodnění. Banánové republiky. Panamský průplav a jeho přínos pro Panamu.

Text

14. 11. 2017

Drogy a Mexiko

Vliv globalizace na nárůst světového obchodu s drogami. Zvyšující se složitost produkčních a distribučních sítí drog. Drogové kartely a jejich činnost v Mexiku. Možné strategie pro boj s pašováním drog.

Článek o drogovém obchodu

7. 11. 2017

NAFTA a Mexiko

Občanská válka v Salvadoru a Nikaragui jako další příklady řešení sociální nerovnosti. Bohaté a chudé regiony Mexika. Maquiladory: princip fungování, význam pro mexickou ekonomiku, výhody a nevýhody. Rozdíly mezi severním a jižním Mexikem.

Prezentace k historii, prezentace k Mexiku, textíky k severnímu a jižnímu Mexiku

3. 11. 2017

Historie Střední Ameriky

Kontrola pracovního listu týkajícího se přírodních podmínek Střední Ameriky. Předkolumbovské kultury na území Mexika a pevninského mostu: Olmékové, Teotihuacán, Mayové, Toltékové, Aztékové. Evropské koloniální mocnosti, kolonizace pevniny a ostrovů. Zisk nezávislosti, Mexická revoluce jako příklad řešení sociální nerovnosti.

24. 10. 2017

Přírodní podmínky Střední Ameriky

Vymezení a členění Střední Ameriky: Mexiko, pevninský most, ostrovní část (Velké Antily, Malé Antily, Bahamy). Přírodní podmínky Střední Ameriky: litosférické desky, jejich pohyby a projevy jejich pohybů. Klima a vegetace Střední Ameriky.

20. 10. 2017

Dokončení Severní Ameriky

Písemka. Koncept globální hegemonie. Projevy globální hegemonie USA. Vyhodnocení představ o Severní Americe.

17. 10. 2017

Politická geografie Severní Ameriky

Specifika dopravy v Severní Americe. Integrační celky a pozice USA v nich (NAFTA, CAFTA). Administrativní členění a politický systém USA. Administrativní členění Kanady. Nunavut a Québec.

Prezentace

13. 10. 2017

Současná ekonomická situace Severní Ameriky

Průmyslová odvětví a velké průmyslové firmy. Zemědělské oblasti. 

Pracovní list

10. 10. 2017

Ekonomický vývoj Severní Ameriky

Hlavní události ovlivnivší ekonomiku Severní Ameriky a jejich důsledky: příchod lidí do Severní Ameriky, příchod Evropanů do Severní Ameriky, průmyslová revoluce, fordismus, přesun nekvalifikované práce do rozvojových zemí, informační revoluce.

6. 10. 2017

Nerostné suroviny v Severní Americe

Náboženské složení obyvatelstva Severní Ameriky. Typické rysy městského a venkovského osídlení Severní Ameriky. Rozvoj těžby ropy v Albertě a Severní Dakotě: potenciál nebo hrozba?

Prezentace k obyvatelstvu, texty o těžbě ropy

3. 10. 2017

Obyvatelstvo Severní Ameriky

Americká kultura jako příčina a důsledek historického vývoje. Nezávislost Kanady. Početní vývoj populace Severní Ameriky. Rozmístění obyvatelstva a 3 americké megalopole. Skupiny obyvatel v Severní Americe.

Prezentace k osídlování Severní Ameriky

26. 9. 2017

Osídlování Severní Ameriky

Některé významné a turisticky atraktivní NP USA a Kanady. Osídlování USA: první lidé a jejich způsob obživy. Vikingové v Severní Americe. Evropská kolonizace světadílu. Nezávislé USA a jejich teritoriální expanze.

Prezentace k národním parkům

22. 9. 2017

Národní parky Severní Ameriky

Biomy v Severní Americe. Souvislost tvarů povrchu, klimatu a vegetace s ohledem na specifika Severní Ameriky. Přístup k ochraně přírody a krajiny v Severní Americe na příkladu Yellowstonu (článek z National Geographic).

19. 9. 2017

Přírodní celky Severní Ameriky

Fyzickogeografická regionalizace Severní Ameriky. Územní rozložení srážek v Severní Americe a jeho vysvětlení.

Pracovní list

15. 9. 2017

Orientace v Severní Americe

Fyzickogeografické a kulturní členění Ameriky. Co je a co není Severní Amerika? Základní místopis Severní Ameriky.

Seznam místopisných pojmů, slepá mapa, pracovní list

8. 9. 2017

Úvodní informace, opakování Afriky

Organizační záležitosti výuky zeměpisu. Jaká je Afrika? Opakování místopisu Afriky.

Prezentace