Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace pro 4.C

7. 9. 2016

Zde najdete přehled písemek za aktuální pololetí.

Děkuji za vesměs pozitivní zpětnou vazbu. Přeji vám krásné prázdniny plné zajímavých (zeměpisných) zážitků a mnoho úspěchů v příštím školním roce!

23. 6. 2017

Hodnocení výuky zeměpisu

Zpětná vazba k výuce zeměpisu ve školním roce 2016/2017. Video "Na cestě po Albánii".

Video

22. 6. 2017

Bulharsko a Rumunsko

Porovnání přírodních podmínek, charakteristik obyvatelstva a ekonomiky Bulharska a Rumunska. Krátká diskuze o světovém rybolovu.

Texty

16. 6. 2017

Problémy Řecka

Fyzická geografie Řecka jako předpoklad bohatství. Příčiny a důsledky řecké dluhové krize.

Text k dluhové krizi

15. 6. 2017

Západní Balkán

Dvacetibodová třináctiminutovka ze Severní a Jižní Evropy. Příčiny a důsledky rozpadu SFRJ. Současná politická, ekonomická a sociální charakteristika států západního Balkánu.

Texty

9. 6. 2017

Jihoevropské ministáty

Možnosti zapojení malých států (Andorry, Monaka, Malty a San Marina) do globální ekonomiky. Specifikum Vatikánu. Vznik Jugoslávie, struktura obyvatelstva západního Balkánu.

Texty o ministátech, pracovní list k západnímu Balkánu

8. 6. 2017

Itálie: nový starý stát

Vývoj státního území. Geografická poloha a kolonizace. Přírodní celky (Alpy, Pádská nížina, Apeniny), sopky v Itálii. Základní charakteristiky obyvatelstva. Ekonomické rozdíly mezi severní a jižní Itálií. Třetí Itálie.

Prezentace, texty

2. 6. 2017

Ekonomická geografie Iberského poloostrova

Změna postavení Španělska a Portugalska v Evropě v průběhu dějin. Vývoj ekonomiky ve 20. století, současný stav hospodářství.

Prezentace

1. 6. 2017

Příroda a lidé Iberského poloostrova

Vyhledání základních charakteristik přírodních podmínek a obyvatelstva Iberského poloostrova.

19. 5. 2017

Island

Závislá území Dánska: Faerské ostrovy, Grónsko. Island, ostrov ohně a ledu.

Prezentace k Dánsku, video o Islandu

18. 5. 2017

Jižní Evropa: trochu jiná Evropa

Vymezení Jižní Evropy, její význam pro současnou Evropu. Specifika vnitřní struktury měst a struktury zemědělské půdy ve srovnání se zbytkem Evropy. Jihoevropské klima.

Pracovní list

12. 5. 2017

Dánsko: země Lega a krav

Písemka ze Západní Evropy. Základní informace o Dánsku, předpoklady pro zemědělství, vítr v Dánsku a jeho využití, velká města, ekonomická situace, Lego.

11. 5. 2017

Sociální geografie Norska, Švédska a Finska

Pohyb obyvatelstva v Norsku, Švédsku a Finsku. Ekonomika těchto států a využití přírodních zdrojů.

Texty

5. 5. 2017

Proč vymezujeme Severní Evropu?

Společné znaky států Severní Evropy. Přírodní podmínky Norska, Švédska a Finska a jejich vztah k sociální geografii těchto států.

Prezentace

4. 5. 2017

Proč je Švýcarsko bohaté?

Slepá mapa západní Evropy. Příčiny ekonomického úspěchu Švýcarska.

Text

27. 4. 2017

Benelux

Geografická poloha, kolonie států Beneluxu, vznik celní unie. Nížiny a voda v Beneluxu. Jazyky a rozdělení Belgie. Velká města. Nizozemské a belgické tradice. Geoekonomická poloha a její důsledky.

Prezentace

7. 4. 2017

Francie: centralismus a kulturní vlivy

Geografie francouzského průmyslu. Centralismus, jeho projevy v politice, dopravě a kultuře. Francouzská koloniální říše a její pozůstatky v současném světě.

Prezentace

6. 4. 2017

Francie: využití přírodního potenciálu

Základní informace o Francii. Hospodářské využití Francouzské nížiny, Alp a Pyrenejí a jejich vliv na postavení Francie v Evropě. Specifika Provence.

31. 3. 2017

Irská cesta k rozvoji

Ekonomickogeografické důsledky Brexitu. Stručná historie rozdělení ostrova Irsko. Cesta Irské republiky k rozvoji.

Prezentace, pracovní list

30. 3. 2017

Brexit

Klima Spojeného království. Britské impérium dříve a dnes. Brexit: pro a proti v sociální geografii a všeobecné charakteristice hospodářství.

Prezentace

24. 3. 2017

Spojené království

Základní údaje o Spojeném království. Administrativní členění. Utváření povrchu.

23. 3. 2017

Příčiny a důsledky rozvoje Západní Evropy

Vznik prvních jádrových oblastí, změny technologií v Západní Evropě. Vliv rozvoje na charakteristiky obyvatelstva. Současná hospodářská situace.

Text

10. 3. 2017

Další evropské integrace

Výhody a nevýhody členství ČR v Evropské unii. Eurozóna, Schengenský prostor, OBSE, EFTA, NATO, Rada Evropy.

Prezentace, texty

9. 3. 2017

Evropská unie

Historie rozšiřování Evropské unie. Typy hospodářských uskupení a z nich vyplývající svobody EU. Financování EU (státy nejvíce přispívající do rozpočtu a příjemci pomoci, fondy EU).

Prezentace

3. 3. 2017

Evropa: jednota v rozmanitosti?

Rozšíření náboženství v Evropě. Urbanizace a její vývoj, největší evropská města. Evropská integrace jako nutnost pro zachování pozice ve světě.

Prezentace

2. 3. 2017

Nová Evropa?

Demografická situace Evropy a její možná řešení. Historie a současnost přistěhovalectví v Evropě.

24. 2. 2017

Jazyky v Evropě

Písemka z Ruska. Jazykové rodiny a skupiny a jejich rozšíření v Evropě.

23. 2. 2017

Europeizace

Výšková stupňovitost vegetace v Evropě. Zdroje evropské kultury, příčiny a důsledky europeizace. Bipolární Evropa ve druhé polovině minulého století.

17. 2. 2017

Hory v Evropě

Odtokové režimy evropských řek podruhé. Geologický vývoj Evropy, rozdíly mezi starým a mladým pohořím.

Mapa, texty

16. 2. 2017

Přírodní oblasti Evropy

Slepá mapa Ruska. Klimatické regiony Evropy, živá příroda a její ovlivnění člověkem. Odtokové režimy evropských řek.

Tabulka, prezentace

10. 2. 2017

Základní místopis Evropy

Procvičování místopisu Evropy.

Zde nebo zde můžete (pr)ověřit své znalosti místopisu Evropy.

9. 2. 2017

Co je Evropa?

Důvody k vymezení Evropy jako světadílu, historické představy o Evropě. Hranice Evropy. Evropská NEJ. Regionalizace Evropy.

Prezentace, mapy

2. 2. 2017

Ekonomická geografie Ruska

Blízké a vzdálené zahraničí. Příčiny zaostalosti ruské ekonomiky. Závislost na nerostných surovinách. Ekonomické regiony Ruska a jejich specifika.

Prezentace, pracovní list, text

27. 1. 2017

Politická geografie Ruska

Rusko po roce 1991 (Boris Jelcin a jeho transformace, Vladimir Putin a putinismus). Administrativní členění Ruska. Problémové oblasti (Dagestán, Čečensko, Severní Osetie, Tatarstán).

Prezentace, texty k problémovým oblastem, fotografie vašich zápisů na tabuli

26. 1. 2017

Ruská společnost

Ruský kříž. Sociálně patologické chování v ruské společnosti. Migrace a Rusko. Etnická a náboženská struktura populace. Město a vesnice.

Prezentace

20. 1. 2017

Příroda Ruska, úvod k demografii Ruska

Klima a hustota zalidnění, půdy a hustota zalidnění, železnice a hustota zalidnění v Rusku. Demografická specifika Ruska.

Pracovní list

19. 1. 2017

Kde se dá v Rusku žít? neboli Ruská příroda

Představy ruské přírody. Přírodní podmínky omezující život člověka (vysoká nadmořská výška) nebo pomáhající životu (velké řeky).

13. 1. 2017

Střední Asie

Stručná historie regionu, přírodní zdroje, Nová hedvábná stezka.

12. 1. 2017

Střední Asie

Problémové oblasti Zakavkazska (Arcach, Abcházie, Severní Osetie). Aralské jezero. Politická charakteristika Střední Asie.

6. 1. 2017

Geografická charakteristika Zakavkazska

Hory a nížiny, klima a vegetace, kulturní charakteristiky, ekonomická charakteristika.

Prezentace

5. 1. 2017

Místopis Zakavkazska a Střední Asie

Procvičování místopisu oblasti: státy, města, pohoří, nížiny.

16. 12. 2016

Zakavkazsko

Zadání referátů. Vznik SNS jako důsledek regionální specializace ekonomiky. Zakavkazsko - video "Cestománie Ázerbajdžán".

Zadání referátů, mapa SNS, video

15. 12. 2016

Proč se rozpadl SSSR?

Písemka z Jihozápadní Asie. Příčiny rozpadu Sovětského svazu.

Seznam požadavků, text k příčinám rozpadu SSSR

9. 12. 2016

Írán, Afghánistán

Historie a její využití, etnická, jazyková a náboženská struktura, demografické chování obyvatelstva, moderní dějiny a zdroje příjmů.

Pracovní list, texty

8. 12. 2016

Kypr, Irák

Rozdělení Kypru (historické a kulturní příčiny, současný stav, 4 části Kypru). Situace v Iráku (etnická struktura, Kurdové, moderní dějiny a jejich souvislost se současností).

Prezentace

2. 12. 2016

Turecko

Slepá mapa z Jihozápadní Asie. Atatürkovy reformy v Turecku, současné Turecko. Vnitřní sociální a ekonomická heterogenita Turecka (pobřeží a cestovní ruch, průmyslově-zemědělská západní polovina vnitrozemí, pastevecká a chudá východní polovina vnitrozemí).

Článek o Atatürkovi (v angličtině)

1. 12. 2016

Levanta: Sýrie a Jordánsko

Důsledky občanské války v Libanonu, občanská válka v Sýrii, stabilní a bohatnoucí Jordánsko. Procvičení místopisu JZ Asie.

25. 11. 2016

Levanta: malé území velkých konfliktů

Diskuze o přínosu těžby ropy pro ekonomiku a obyvatelstvo států Arabského poloostrova. Vymezení Levanty, izraelsko-palestinský konflikt, rozdíly mezi Izraelem a Palestinou, příčiny občanské války v Libanonu.

24. 11. 2016

Arabský poloostrov

Opakování sociální a ekonomické geografie JZ Asie. Arabský poloostrov před objevem ropy, objev ropy a jeho důsledky, státní zřízení. Spojené arabské emiráty a Jemen jako příklady úspěšného a neúspěšného státu. Turisté na Arabském poloostrově.

Prezentace

11. 11. 2016

Ropa a OPEC

Písemka z tematického celku Jižní Asie, těžba ropy v JZ Asii, OPEC a její význam pro Evropu a svět.

Text

10. 11. 2016

Sociální geografie Jihozápadní Asie

Islám jako hlavní prvek formující sociální geografii Jihozápadní Asie (demografie, chudoba, kulturní geografie, ekonomická geografie, politická geografie). 3 skupiny obyvatelstva v Jihozápadní Asii (nomádi, vesničané, měšťané) a jejich vztahy.

4. 11. 2016

Příroda Jihozápadní Asie

Sucho v Jihozápadní Asii, vliv sucha na člověka a jeho činnost.

Jihozápadní Asie je velice suchý region, každý zdroj vody má obrovskou cenu. Mezi nejvýznamnější zdroje vody patří řeky, jezera jsou většinou slaná. Nedostatek vody způsobuje lokální i mezinárodní konflikty (Turecko vs. Irák a Atatürkova přehrada).

Prezentace

3. 11. 2016

Orientace v Jihozápadní Asii

Dokončení Jižní Asie. Vymezení Jihozápadní Asie, orientace v Jihozápadní Asii.

Pracovní list

21. 10. 2016

Malé státy Jižní Asie

Bhútán, Nepál, Srí Lanka a Maledivy - cestopisné články, charakteristika států.

Články

20. 10. 2016

Slepá mapa Jižní Asie. Dokončení předpokladů a limitů rozvoje Indie. Život ve městě a na venkově v Jižní Asii. Textilka světa.

Článek o životě v Dháce

14. 10. 2016

Indie: spící ekonomická velmoc?

13. 10. 2016

Problémové oblasti Jižní Asie

Dokončení přírodních podmínek Jižní Asie, jazyková, náboženská a rasová struktura obyvatelstva, rozdělení Indie, problémové oblasti.

Pracovní list, texty

7. 10. 2016

Písemka z tematického celku Jihovýchodní Asie. Příroda Jižní Asie: vysokohorské oblasti, Indoganžská nížina, Dekanská plošina, monzun.

6. 10. 2016

Orientace v Jižní Asii: vymezení regionu, základní místopisné pojmy.

Pracovní list

30. 9. 2016

Cestovní ruch v Jihovýchodní Asii

Atraktivity cestovního ruchu, cestovní ruch jako šance, cestovní ruch jako hrozba pro JV Asii.

Pracovní list

29. 9. 2016

Za co může chudoba v Jihovýchodní Asii?

Chudé a bohaté státy JV Asie, Zlatý trojúhelník, problém pirátských útoků.

Texty

23. 9. 2016

Orientace v terénu: azimut, buzola, zaměření azimutu, pohyb daným směrem.

22. 9. 2016

Možnosti zapojení Jihovýchodní Asie do globální dělby práce: přírodní zdroje, dopravní poloha, obyvatelstvo. Asijští tygři v JV Asii: příčiny rozvoje, důsledky rozvoje. Singapur a kambodžská vesnice jako extrémní případy bohatství a chudoby.

Prezentace

16. 9. 2016

Slepá mapa Jihovýchodní Asie: seznam pojmů a vzorovou mapu naleznete v článku Místopis pro 4.C.

Neklidná Jihovýchodní Asie: etnická a náboženská struktura obyvatelstva, konflikty a nepokoje v Jihovýchodní Asii: Texty, Stručná charakteristika z tabule

Shrnutí: Pestrá etnická a náboženská skladba obyvatelstva v JV Asii je příčinou mnoha konfliktů, další jejich příčinou jsou politické názory. V některých státech mohou konflikty za špatnou ekonomickou situaci.

15. 9. 2016

Proč je palmový olej problém? A co s tím má společného Jihovýchodní Asie? Prezentace

Shrnutí: Palmový olej se stále více využívá, nejvíce se palma olejná pěstuje v Malajsii a Indonésii. Kvůli jejímu pěstování se kácí tropické deštné lesy, které v oblasti rostou díky velkému množství srážek.

9. 9. 2016

Orientace v Jihovýchodní Asii: Pracovní list

Do příště prosím dodělejte, co jste nestihli na hodině, na začátku příští hodiny si zkontrolujeme cvičení 3 a 4.

8. 9. 2016

Úvodní informace: Prezentace

Zážitky z prázdnin

Opakovací hra